Vergoedingen

Voor 2024 heeft Praktijk Bilderbeek contracten afgesloten met de zorgverzekeraars zoals hiernaast weergegeven.

Naast je eigen risico zijn er geen extra kosten verbonden aan een behandeltraject als je verzekert bent bij een van de hiernaast genoemde zorgverzekeraars.

Let op! Het eigen risico wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Dit betekent dat als de behandeling in het nieuwe jaar doorloopt, je opnieuw je eigen risico moet betalen.

Staat je verzekeraar er niet tussen? Dan kan de behandeling alsnog (deels) worden vergoed. Dit hangt af van je verzekering. Neem hierover contact op met je zorgverzekeraar. Je betaalt in eerste instantie zelf de factuur en declareert deze vervolgens bij je zorgverzekeraar.

De behandeling wordt alleen vergoed als er een DSM 5 diagnose kan worden gesteld. Als er geen diagnose wordt gesteld, dan worden alleen de eerste vier consulten vergoed door de zorgverzekeraar

Tarieven

Tarieven
Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. De tarieven die vallen onder dit nieuwe model worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderstaande bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en administratie.

Tarieven 2024

Intakegesprek, 90 minuten: € 274,01
Diagnostiek, 60 minuten: € 183,44

Behandeling, 60 minuten: € 161,46
Behandeling, 90 minuten: € 242,76

Kort contact, 15 minuten: € 56,19

Intercollegiaal overleg tot 15 minuten: € 25,05
Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten: € 76,35

No show

Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt zal er € 50,- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.