Tarieven & vergoedingen

Vergoedingen
Psychologenpraktijk Bilderbeek heeft voor 2023 contracten afgesloten onderstaande zorgverzekaars;

  • ASR Ziektekostenverzekeringen
  • Achmea
  • DSW
  • ENO Zorgverzekeraar N.V.
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
  • Menzis Zorgverzekeraar N.V.
  • Zilveren Kruis
  • Coöperatie VGZ

Naast uw eigen risico zijn er geen extra kosten verbonden aan een behandeltraject voor de verzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten.
Let op! Het eigen risico wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Dit betekent dat als uw behandeling in het nieuwe jaar doorloopt, u opnieuw uw eigen risico moet betalen.

Staat uw verzekering hier niet tussen? Dan kan de behandeling alsnog (deels) worden vergoed. Dit hangt af van uw verzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekaar. U betaalt in eerste instantie zelf de factuur en declareert deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar als er een DSM 5 diagnose kan worden gesteld. Als er geen diagnose kan worden gesteld, worden alleen de eerste vier consulten vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven
Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. De tarieven die vallen onder dit nieuwe model worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderstaande bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en administratie.

Tarieven 2023

Intakegesprek, 90 minuten: € 259,01
Diagnostiek, 60 minuten: € 173,40

Behandeling, 45 minuten: € 128,40
Behandeling, 60 minuten: € 152,50
Behandeling, 90 minuten (EMDR-sessie): € 229,30

Intercollegiaal overleg tot 15 minuten: € 23,58
Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten: € 71,88

No show

Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt zal er € 50,- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Schuiven naar boven